TARİHÇEMİZ

Köprülü Beldesi Kola (Kuri) dağının eteğinde kurulu Kars ili Göle ilçesine bağlı bir belde iken 1992'de Ardahan'ın il olması ile Göle ilçesi ile beraber Ardahana bağlanmıştır. 1992 yıl?na kadar tarihi ile Kars'ın yaşadığı tüm olaylara ortak olmuştur. Çünkü Köprülü Beldesi Erzurum-Kars sınırını belirleyen hattı oluşturmakta idi.Bu nedenle Köprülü Beldesinin tarihçesini 1992 yılına kadar olan bölümünü Kars ile hatırlamakta yarar vardır.

 

Bölgemiz 1230-1356 yılına kadar Moğollar yönetiminde kalmış 1534 de Kanuni Sultan Süleyman Osmanlı topraklarına katmıştır. XlX. yy. Boyunca sürekli Rus saldırı ve kuşatmalarına uğrayan bölge 1876 da Ruslar bölgeyi işgal etmiş,1878 Ayastefonos Antlaşması ile Köprülü Beldesi dahil Kars Ruslara bırakılmıştır.(Köprülü'de bazı tutuklular Sibirya'ya götürülmüştür) Osmanlıların 1.Dünya Savaşına girmesi ile Rus Çarlığı Doğuanadoluya doğru saldırıya geçmiş. 1915 de Enver Paşa komutasındaki Osmanlı Ordusu doğa koşullarına yenik düşerek 95.000 askerin tek mermi atmadan donarak şehit olması ile Bölgeye Ruslar hakim olmuştur. Rus yada Çarlık rejimini sona erdiren devrim hareketinden sonra 3 Mart 1918'de yapılan Brest-Litowsk Antlaşması ile Bölgeyi terk etmişlerdir. Bu sefer Ermeni ve Gürcüler bölgeye hakim olmaya başlamışlardır. 5 Kasım 1918'de Milli islam şurası adı ile demokratik bir yerli hükümet kurulmuştur. Kars'ta kurulan bu hükümet Sancak ve ilçe teşkilatlarını kurduklarında Merdinik Sancağını şimdi Köprülü Beldesi Mahallesi olan Dedeşen'de kurmuşlardır. Yani Türkiye'de kurulan ilk hükümet sancaklarından biri Merdinik Sancağı Köprülü Beldesi sınırları içerisinde kurulmuştur. 30 Ekim 1920'de General Kazım KARABEKİR Buradaki tüm yabancı kuvvetleri yenmiş Moskova-Kars Antlaşması ile bölge Türkiye sınırlarına dahil olmuştur. Bu sebeble şimdi Ardahan-Erzurum sınırınıbelirleyen Köprülü Beldesi o dönemlerdeki tüm antlaşmalarda da Kars-Erzurum yada Türkiye-Rusya sınırını belirlemekte idi .Köprülü Beldesinde köprübaşı denilen yerden beldenin kuzeyi istikametine giden bir tünelin bulunduğu bilinmektedir. Fakat bu tunelin kimler ve ne amaçla açıldığı bilinmemektedir.Rus işgalinin sona ermesi ile 1962 yılına kadar Köprülü Korevenk adıyla anılmıştır.1962 yılında birçok yerleşim yerlerinin isimleri değiştirilmiş Korevenk'de, köyün ortasından geçen derenin üzeride bulunan tahta köprüden dolayı Köprülü adını almıştır. 1972'de Belediyenın gelmesi ile Belde stüsünü kazanarak Köprülü Beldesi olarak Göle'nin tek beldesi konumundadır. 

Ferhat Hüseyin Öztürk Tarafından Dizayn Edilmiştir

İLETİŞİM


Tel: 0478 421 42 08

Fax: 0478 421 41 00
Email: koprulubelediyesi@gmail.com
Address: Köprülü Beldediyesi Köprülü Beldesi Göle ARDAHAN

KÖPRÜLÜ BELEDİYESİ RESMİ İNTERNET SİTESİDİR